Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 17. januar 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 17. januara 2013. u 17 časova u sala 301F, MI SANU.

Predavač: Miloš Antić, Matematički Fakultet Beograd

Naslov predavanja: Rekonstrukcija prostornog objekta na osnovu njegovih ravanskih projekcija

Sadržaj: Biće prikazani modeli kamera i njihova projektivna svojstva  sa interesantnim primerima. Prikazaćemo metod rekonstrukcije strukture prostornog objekta, na osnovu njegove dve ravanske slike, proizvoljnim kamerama iz raznih položaja u prostoru. Rekonstrukciju je moguće izvršiti samo na osnovu korespodencije tačaka u projekcijama, bez poznavanja parametara kamera kojima su projekcije dobijene. Moguće je odrediti, kako poziciju tačaka u prostoru koje se vide u projekcijama, tako i same parametre kamera kojima su projekcije dobijene.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.