Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 14. avgust 2012.

Vanredni sastanak Seminara u toku letnje pauze biće održan u utorak, 14.8.2012. u 14 časova, soba 301f, MI SANU.

Predavač: Snežana Minić

Naslov predavanja: Optimizacioni problem spuštanja slika sa satelita na zemlju: Heuristika bazirana na okolini 'lanca izbacivanja' ('ejection chain')

Sadržaj: Sintetički radar (SAR) omogućava satelitima da efikasno generišu kvalitetne slike zemljine površine. To generiše značajan komunikacioni problem spuštanja slika sa satelita na stanice na zemlji tako da bi se pravilno iskoristile pune mogućnosti ovih sistema, potrebne su efikasne optimizacione metode.

Predavanje predstavlja komunikacioni problem spuštanja slika za kanadski SAR satelit, RADARSAT-2. Broj ograničenja kojima je definisan taj problem iz prakse je značajan, što utiče na to da je i nalaženje dopustivog rešenja komplikovan problem. Heuristika koju smo koristili za rešavanje problema, omogućava nam da generišemo efikasne redoslede spuštanja slika i da zadovoljimo sva ograničenja. Eksperimentalni rezultati na praktičnim problemima pokazuju značajno poboljšanje u odnosu na prethodno korišćene algoritme.

Saradnici: Abraham Punnen, Daniel Karapetyan, Krishna T. MalladiOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)