Sastanak za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. jun 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 26. juna 2012. u 14:15h u sali 3011f MI SANU.

Predavač: Gordana Savić, Fakultet organizationih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: POSTAVLjANjE CILjEVA I ALOKACIJA RESURSA POMOĆU ANALIZE OBAVIJANjA PODATAKA

Sadržaj: U predavanju će biti prikazana matematička tehnika za komparativnu analizu efikasnosti - Analiza obavijanja podataka (DEA). Kao posebna klasa model, biće predstavljeni modeli koji omogućavaju alokaciju zajedničkih resursa i fiksnih troškova. Kao jedan od mogućih pristupa u literaturi je predloženo rešavanje nelinearnog DEA modela za procenu unakrsne efikasnosti. Ovaj model je predstavljao osnovu za uvođenje višefazne procedure za simultano postavljanja ciljeva za naredni planski period i alokacije resursa koja će prvo biti predstavljena. Zatim će biti prikazan algoritam zasnovan na alternativnim heuristikama koji je uveden da bi omogućio rešavanje nelinearnih DEA modela za ocenu velikih dimenzija. Na kraju će biti predstavljena modifikacija algoritma koja omogućava alokaciju fiksnih resursa na osnovu ocene efikasnosti.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)