CGTA seminar, 15. maj 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15. maja 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Stepeni preslikavanja medju mnogostrukostima (drugi deo)

Sadržaj: Stepen preslikavanja je važna topološka invarijanta. Pitanje koji ceo broj može biti stepen preslikavanja izmedju dve zadate mnogostrukosti istog stepena je još uvek otvoren problem koji je rešen za površi i mnogostrukosti dimenzije 3. U višim dimenzijama postoje parcijalni rezultati za određene klase mnogostukosti. Ovo predavanje je bazirano na rezultatima NON-ZERO DEGREE MAPS BETWEEN 2N-MANIFOLDS, Haibao Duan and Shicheng Wang.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)