Seminar za primenjenu matematiku, 19. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Snežana Popović, Računarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd

Naziv predavanja: EFEKTIVAN ODABIR TESTNIH OKRUŽENjA KORIŠĆENjEM KOMBINATORNOG TESTIRANjA I VIRTUALIZACIJE

Sadržaj: Konfiguraciono testiranje kompleksnih, višekorisničkih aplikacija zahteva odgovarajuća testna okruženja, koja obuhvataju različite kombinacije hardvera, operativnih sistema i drugog softvera. Predavanje obradjuje primenu metoda kombinatornog testiranja korišćenjem ortogonalnih nizova za generisanje smanjenog broja potrebnih kombinacija, koje poseduju kvalitet da pokriju gotovo sve moguće kombinacije testnih okruženja. Primenom metoda kombinatornog testiranja kreiran je koncizan skup testova, skraćen je životni ciklus testiranja i smanjeni su napori stručnjaka koji sprovode testiranje. Konfiguraciono testiranje izvršeno je u virtualnom okruženju. Aplikativno okruženje simulirano je podizanjem više virtuelnih mašina na ograničenim, realnim računarskim resursima. Rezultati su smanjenje troškova potrebnih za testiranje hardvera, kao i efikasno upravljanje procesom testiranja. Zajedno, kombinatorno testiranje i virtualizacija, mogu biti praktičan pristup za efektivno testiranje, kroz balansiranje kvaliteta, troškova i vremena.

Ključne reči: testno okruženje, kombinatorno testiranje, konfiguraciono testiranje, virtualizacija okruženjaOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti