Počinje kurs 'Mehanika i geometrija', 9. februar 2011.

Seminar Matematički metodi mehanike, uz podršku seminara CGTA, organizuje kurs "MEHANIKA I GEOMETRIJA".

Ovaj kurs je namenjen širokom krugu slušalaca, uključujući darovite studente i srednjoškolce. Cilj kursa je da osnaži i populariše vezu matematike i teorijske mehanike, koja je tradicionalno i istorijski predstavljala pokretačku silu za obe naučne discipline. Kurs se održava u okviru projekta broj 174020 i projekta Živa matematika, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije.

VREME: sredom, od 12 do 14 časova, tokom drugog semestra 2011. godine.

MESTO ODRŽAVANjA: Matematički institut SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

POČETAK RADA KURSA: sreda, 9. februar 2011. godine.

PRVO PREDAVANjE:
Vladimir Dragović,
Počeci Njutnove mehanike u potrazi za skrivem nosimetrijom.

PLAN I PROGRAM KURSA MEHANIKA I GEOMETRIJA:

16 dvočasovnih predavanja, laboratorijske vežbe i domaći zadaci

Njutnova mehanika, Galilejev princip, Galilejeva geometrija, sistemi s jednim stepenom slobode. Problem dva tela. Kretanje u centralnom polju. Keplerov problem. Keplerovi zakoni. Ojler-Lagranžove jednačine, Dalamberov princip. Neterina teorema. Primeri. Geodezijske na rotacionim površima. Ležandrova transformacija. Hamiltonove jednačine.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti