Seminar za primenjenu matematiku, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 14.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Miroslav Minović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: RAZVOJ EDUKATIVNIH IGARA ZASNOVAN NA MDA PRISTUPU

Sadržaj: Predmet ovog rada su kompjuterske edukativne igre. One kombinuju obrazovanje (education) i zabavu (entertainment) u koncept poznat kao edutainment. Predmet istraživanja je mogućnost primene elektronskih igara u edukaciji, pre svega na univerzitetu, kao i na realizaciju rešenja koje bi omogućilo ovaj vid e-učenja. U radu će biti dat sveobuhvatan pregled oblasti i aktuelnih istraživanja, razvoj tehničko-tehnološkog okvira za izradu edukativnih igara, kao i evaluacija kreiranog sistema. Internet je logična tehničko-tehnološka platforma ove klase sistema, pa će se rešenje postavljenog problema pre svega tražiti u ovim okvirima.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)