CGTA seminar, 14. decembar 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 14. decembra, od 18-20h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, Bim sala.

Predavač: Marija Jelić
Naziv predavanja: Sečenja konveksnih skupova pomoću hiperravni

Apstrakt: Biće predstavljen rad "Slicing convex sets and measures by a hyperplane", I.Barany, A.Hubard, J.Jeronimo. Za datih d konveksnih tela K_1,...K_d u d-dimenzionalnom prostoru, i za proizvoljnih d brojeva a_1,...,a_d iz segmenta [0,1], ustanovljavamo dovoljne uslove za postojanje i jedinstvenost (orijentisanog) poluprostora H, takvog da H sadrži tačno a_i -deo zapremine svakog od tela K_i . Rezultat je uopšten sa konveksnih tela na mere.


Sadržaj: Diedarska grupa D_{2n} je u fokusu ove nedelje pre svega zbog njene pojave u analizi muzičkih dela (videti niže oglas za predavanje Filipa Jevtića). Projurićemo kroz reprezentacije i homološku algebru diedarske grupe sa okom na njene primene u raznim problemima geometrije i kombinatorike.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)