Seminar za primenjenu matematiku, 7. decembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 7.12.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Nebojša Gvozdenović, Ekonomski fakultet, Subotica

Naziv predavanja: SINHRONIZOVANjE PROIZVODNjE I DISTRIBUCIJE

Sadržaj: Osnovni zadatak u organizovanju lanaca snabdevanja je da se postigne što veći ukupan efekat, odnosno da se ukupna zarada u čitavom lancu maksimizira. Proizvodnja, skladištenje i distribucija su samo neke od karika u lancu za koje se godinama razvijaju posebni matematički modeli. Mi ćemo se u izlaganju fokusirati na proizvodnju i distribuciju i prikazati jedan matematički model koji sinhronizuje ove dve karike i praktično zanemaruje skladištenje. Za rešavanje modela razvijena je posebna heuristika koja se oslanja na poznate tehnike za rešavanje problema rutiranja vozila (sa nekoliko depoa i "kros-doking" mesta i uz ograničenja vezana za vreme i kapacitete).

Prikazaćemo implementiranu verziju modela na primeru disribucije novina u Danskoj, Švedskoj i Francuskoj i navesti uštede koje su tom prilikom ostvarene. Kako bi prikazali njenu robusnost, heuristiku ćemo uporediti sa poznatim benčmark problemima za probleme rutiranja vozila sa vremenskim ograničenjima. Ukazaćemo na moguća unapredjenja heuristike, kako po pitanju brzine izvršavanja, tako i mogućnosti primene poznatih pretraživanja lokalnih okolina.

Nakon predavanja biće reči o doktorskim kursevima koji se na Računarskom fakultetu organizuju za studente matematike i računarstva sa svih univerziteta u Srbiji.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)