Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 25. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u u četvrtak 25.11. u 17:15, u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Jelena Stojanov

Naziv predavanja: INDIKATRISE FINSLEROVIH PROSTORA

Apstrakt:
Prikazaćemo opšte karakteristike Finslerovih prostora. Indikatrise su hiperpovrši Rimanovog prostora i za njih će biti date derivacione formule, Rimanov tenzor krivine, operator oblika u vezi sa Gausovom i srednjom krivinom. Takodje će biti reči o hiperpovršima homotetičnim sa indikatrisama.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)