Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 30. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 30. maja u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. Sastanak je moguće pratiti i na daljinu.

Predavač: Luka Petrović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 
Naslov predavanja: MODEL UČENjA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA
 
Apstrakt: Predmet istraživanja je razvoj modela učenja kroz igru zasnovanog na internetu inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT). Centralni problem koji se razmatra je ispitivanje mogućnosti implementacije modela učenja kroz igru u interaktivnom obrazovnom okruženju sa ciljem da se poveća interesovanje studenata i unaprede ishodi učenja. Razvijeni model zasniva se na integraciji tehnologija sveprisutnog računarstva i integraciji IoT-a, mobilnih i tehnologija proširene stvarnosti. Model je implementiran u nastavnim procesima u okviru Katedre za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu Univerziteta u Beogradu. Rezultati evaluacije ukazuju da primena predloženog pristupa može da doprinese unapređenju nastavnog procesa i motivacije  studenata.
 
Napomene: Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoNažalost nije moguće ostaviti komentar.