Odeljenje za mehaniku, 17. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. maja 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavači: Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, Naučno društvo Srbije

Naslov predavanja: ZNAMENITI SRPSKI MEHANIČARI KROZ EDICIJU SANU „ŽIVOT I DELO SRPSKIH NAUČNIKA" OD PRVOG DO OSAMNAESTOG TOMA
 
Apstrakt: Biće predstavljeni redstavić  osnovni biografski podaci i naučni legati znamenitih srpskih mehaničara, koristeći oštampane biobibliografije o njima u ediciji SANU „Život i delo srpskih naučnika". Kompletan apstrakt je dostupan na
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mechcoll.may2023.php

Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.