Seminar Katedre za verovatnoću i statistiku, 9. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara Katedre za verovatnoću i statistiku biće održan u utorak, 9. maja 2023, u sali 840 Matematičkog fakulteta, sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Milan Bradonjić (Schneider Electric)

Naslov predavanja: UČENjE PONAŠANjA I GRUPISANjA KORISNIKA U VELIKIM RAZMERAMA

Apstrakt: U ovom radu ispitujemo dinamiku, odn. ponašanje korisnika tokom vremena. Preciznije, pitamo se da li postoje određeni obrasci koje korisnici ispoljavaju, kao i kako modelovati i identifikovati te obrasce. Кonačno, izučavamo kako klasifikovati korisnike u skladu sauočenim obrascima.

Doprinos ovog rada je dvostruk. Sa jedne strane, u stanju smo da naučimo navike koje korisnici pokazuju, npr. aktivnost korisnika tokom dana. Naše rešenje obezbeđuje kako da klasifikujemo korisnike,što nam može dodatno pomoći da privučemo pažnju korisnika dok su aktivni. Sa druge strane, shodno računskim izazovima, razvili smo i obezbedili distribuirano računsko rešenje, kako bi se mogla skalirati i ispitati ponašanja izrazito velikog broja korisnika.
Više о predavaču se može videti na stranici
https://www.linkedin.com/in/milan-bradonji%C4%87-168370107
 
 
Predavanje je moguće pratiti i onlajn, putem linka
https://zoom.us/j/94393551805?pwd=N0VpdkdrZ1FjZTRsdFp6V3lYK09oZz09
Meeting ID: 943 9355 1805
Passcode: 179276Nažalost nije moguće ostaviti komentar.