Odeljenje za matematiku, 5. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 5. maja 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Jozef Kratica, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: SKUPOVI DVOSTRUKOG RAZREŠENjA
 
Apstrakt predavanja se može videti na
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mathcoll.may2023.php

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.