Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 25. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 25. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Marija Šegan-Radonjić, Milan Todorović, Maja Novaković, Matematički institut SANU, Beograd
 
Naslov predavanja: DOSTUPNOST I OTVORENOST PODATAKA O ARHEOLOŠKOM NASLEĐU U SRBIJI
 
Apstrakt: U Republici Srbiji postoji višedecenijska praksa dokumentovanja arheološkog nasleđa u elektronskom okruženju, a danas postoji i obaveza ustanova odgovornih za arheološko nasleđe u Srbiji da implementiraju zakonom propisani informacioni sistem i da podatke unete u taj sistem šalju u državni data centar radi upravljanja i trajnog čuvanja. Takođe, pošto je Vlada Srbije prepoznala važnost ponovne upotrebe podataka koji su u posedu njenih javnih institucija, istakla je svoje strateško opredeljenje za njihovo otvaranje putem niza propisa i akata. Međutim, i pored zakonske regulative, u praksi se ustanove zaštite u Srbiji, umesto modela apsolutne dostupnosti i otvorenog pristupa podacima, i dalje opredeljuju za princip selektivne dostupnosti. Rad se otuda osvrće na aktuelno stanje u pogledu dostupnosti podataka o arheološkom nasleđu u Srbiji u 2022. godini i ispituje mogućnosti njihovog korišćenja i ponovne upotrebe. Detaljnija najava je dostupna na stranici: http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.apr2023.php#link3
 
Napomena: Link za onlajn pristup:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXrNažalost nije moguće ostaviti komentar.