Studentski seminar, 21. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 21. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova. 

Predavač: Milica Vugdelić, St. John’s College, University of Cambridge


Naslov predavanja: TRI ALGORITAMSKI NEREŠIVA PROBLEMA U TEORIJI GRUPA
 

Apstrakt: 
Tri Denova problema u teoriji (prezentacija) grupa pitaju da li je moguće algoritamski odlučiti je li zadata reč u grupi trivijalna (problem reči), jesu li dva zadata elementa grupe konjugati (problem konjugacije) i da li zadata prezentacija opisuje trivijalnu grupu (problem izomorfizma). Odgovor na sva tri pitanja je ne, a u ovom predavanju ćemo proći kroz ove rezultate, predstavljajući samo glave ideje ili alatke iz dokaza. Uz to, prikazaćemo kako se klase grupa koje imaju rešiv problem reči, a nerešiv (ili dovoljno složen) problem konjugacije mogu koristiti u kriptografiji. Ovo predavanje će biti preglednog karaktera, a pretpostavlja osnovno znanje iz teorije grupa.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.