Seminar za veštačku inteligenciju, 12. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 12. aprila 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavači: Miloš Košprdić, Nikola Milošević, Bayer, Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije
 
Naslov predavanja: PREPOZNAVANjE BIOMEDICINSKIH IMENOVANIH ENTITETA BEZ I SA MALO PRIMERA
 
Apstrakt: Kod prepoznavanja imenovanih entiteta u specifičnim domenima kao što je biomedicinski često je potrebno dodati novi tip imenovanog entiteta. Međutim, kreiranje podataka sa primerima za mašinsko učenje je često skup, dugotrajan, i dosadan posao. U ovoj prezentaciji ćemo predstaviti algoritam mašinskog učenja zasnovan na transformer modelima koji je u stanju da uspešno prepozna nove imenovane entitete bez zadatih primera tog entiteta u toku učenja (zero-shot learning). Takođe, razvili smo i metodu koja omogućava fino podešavanje modela na osnovu samo nekoliko primera. Fino podešavanje uz pomoć samo jednog ili 10 primera daje rezultate koji su gotovo uporedivi sa treniranjem modela na celom skupu od nekoliko hiljada primera. Ovaj metod je plod saradnje farmaceutske kompanije Bayer i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije.
 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.