Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 31. mart 2023.

U okviru seminara Katedre za algebru i matematičku logiku, Aleksandar Miladinović će održati mini kurs pod naslovom "VIŠA KATEGORIČKA TEORIJA".
 
Prvo predavanja biće održano u petak, 31. marta 2023, u sali 406 Matematičkog fakulteta  sa početkom u 10 časova.  
 
Kratak opis kursa:
Viša kategorička teorija (skraćeno VKT) je počela ubrzano da se razvija početkom ovog milenijuma. Razlog leži u tome što VKT predstavlja gotovo idealno okruženje u kom možemo da se bavimo teorijom homotopije i njenim primenama koje prevazilaze okvire algebarske topologije i zalaze u oblasti algebarske geometrije, teorije brojeva, algebarske K-teorije.
 
U prvom delu ovog mini kursa biće predstavljena teorija model kategorija i teorija simplicijalnih skupova, koji predstavljaju osnovu VKT. Kasnije će biti data definiciju više (ili beskonačne) kategorije. Takođe, videćemo kako izgledaju ekvivalenti nekih osnovnih kategoričkih pojmova: limesi, kolimesi, Kanova produženja, Grotendikove konstrukcije vezane za pseudofunktore itd. U drugom delu uvešćemo pojam (beskonačnog) operada, i videti kako operadi definišu asocijativne, komutativne algebre, kao i mnogo toga drugog.
 
Pred sam kraj kursa (koliko vreme bude dozvolilo) videćemo neke dalje primene VKT: faktorizaciona homologija, ekvivarijantna teorija homotopije, Poenkareova dualnost.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti