Predavanje prof. dr Vladimira Kapustina sa Univerziteta Sankt Petersburg, 28. mart 2023.

U utorak 28. marta 2023. godine, prof. dr Vladimir Kapustin (Sankt Petersburg) održaće predavanje pod naslovom "Nule Rimanove zeta-funkcije i perturbacije diferencijalnih operatora" u sali 706 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14.30.


Apstrakt:
Jedan od pristupa dokazivanju Rimanove hipoteze o nulama zeta-funkcije jeste konstruisanje samopridruženog operatora, čiji se spektar poklapa sa skupom netrivijalnih nula zeta-funkcije okrenutim na realnu pravu liniju. U saopštenju će biti konstruisana jednodimenzionalna perturbacija samopridruženog operatora sa potrebnim spektrom u de Branžovom prostoru. De Branžovi prostori se naširoko koriste za spektralnu analizu diferencijalnih operatora i biće prikazano kako se dobijeni rezultat može preneti na Šturm-Lijuvilove operatore.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti