Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 11. novembar 2010.

Detaljnije:

U četvrtak 11.11. i četvrtak 18.11. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36 održaće se sastanci Seminara posvećeni na uspomenu na profesora N. Blažića

Na sastanku Seminara 11. novembra predavanja će održati:

Mileva Prvanović

Naslov predavanja: Almost Hermitian Manifolds and Ossermann Condition

Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljeni rezultati iz istoimenog rada autora N. Blažića i M. Prvanović objavljenog u Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 71(2001), 35--47


Srdjan Vukmirović

Naslov predavanja: Klasifikacija četvorodimenzionih lijevih algebri sa para-hiperkompleksnom strukturom


Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljeni rezultati iz zajedničkog rada (49 strana, prihvaćen za štampu u Rocky Journal of Mathematics) sa pokojnim prof. dr. Novicom Blažić, kome je ovo predavanje i posvećeno.

Para-hiperkompleksna struktura (J_1, J_2) je par koji se sastoji od kompleksne strukture J_1 i produkt strukture J_2 (J_2^2 = Id), koje antikomutiraju. Pošto se radi o Lijevim algebrama dodatno zahtevamo da strukture budu integrabilne.
Pokazuje se da svaka takva struktura na četvorodimenzionom vektorskom prostoru odredjuje jedinstvenu konformnu klasu metrika signature (2,2). Dakle, koliko struktura, toliko različitih geometrija.
U radu su klasifikovane sve navedene strukture, a za odgovarajuće metrike izračunat tenzor krivine i algebra holonomije.  Rezultati su uporedjeni sa raznim radovima, izmedju ostalog sa Rimanovom klasifikacijom koju je uradila M. L. Barberis. Pokazuje se da je je naš, nekompaktni slučaj koji ima 15 (klasa) algebri znatno bogatiji od kompaktnog koji sadrži svega 5 algebri.

Na sastanku Seminara 18. novembra predavanja će održati

Stana Nikčević

Zoran Rakić

Naslovi i apstrakti predavanja biće naknadno objavljeni.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)