Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 21. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Marija Ivanović, BGI-Genomics, Department for Research and Development

Naslov predavanja: METODA PROMENLjIVIH OKOLINA ZA REŠAVANjE PROBLEMA SLABE RIMSKE DOMINACIJE NA GRAFU

Apstrakt:
Problem dominacije na grafu predstavlja jedan od popularnijih problema dvadesetog veka. Inspirisani istorijskim problemom raspoređivanja rimskih legija, optimizacioni problem rimske dominacije i njegova uopštenja postali su popularni tek poslednjih nekoliko godina. Pretpostavljajući da su rimske legije dovoljno sposobne da odbrane svaku provinciju u kojoj se nalaze i da mogu brzo da se presele iz provincije u kojoj su stacionirane do njoj susedne provincije, smatra se da je svaka provincija sigurna od napada ukoliko ima stacioniranu legiju, odnosno zaštićena od napada ukoliko je susedna sa provincijom u kojoj su stacionirane dve legije. S tim u vezi, problem slabe rimske dominacije predstavlja dinamički problem raspoređivanja najmanjeg broja legija tako da su sve provincije sigurne ili zaštićene od napada i pomeranje jedne legije iz provincije u kojoj je ta legija stacionirana do njoj susedne provincije neće narušiti bezbednost carstva. Na predavanju će biti izloženi matematički modeli problema slabe rimske dominacije i metoda promenljivih okolina za rešavanje samog problema.

Napomena: Link za onlajn pristup: 
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXrNažalost nije moguće ostaviti komentar.