Anketa za studente o višejezičnosti na univerzitetima Circle U. saveza

Univerzitet u Beogradu je članica Circle U. univerzitetskog saveza ( www.circle-u.eu) koji, uz podršku Evropske komisije, okuplja 9 univerziteta iz: Danske, Norveške, Nemačke, Ujedinjenog kraljevstva, Belgije, Francuske, Austrije, Srbije i Italije.

Jedan od ciljeva Circle U. saveza je očuvanje razlčitih jezika na univerzitetima, što je od ključnog značaja za studente, jer im pruža brojne mogućnosti na polju opšteg obrazovanja, kulturne saradnje, međuuniverzitetske razmene i razvoja karijere.

Pozivaju se studenti Univerziteta u Beogradu da izdvoje 10-15 minuta i popune upitnik za Circle U. istraživanje, jer na taj način mogu da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti i obrazovanja generacija koje dolaze. Mišljenje samih studenata je suštinski deo Circle U. istraživanja, čiji rezultati će se čitati širom Evrope.

Upitniku se može pristupiti na sledećem linku

https://www.circle-u.eu/news/2022/language-learning-survey.htmlU. (circle-u.eu)


ili skeniranjem QR koda sa slike.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.