PRIJAVA/ODJAVA/ZAMENA PREDMETA u 2. SEMESTRU ŠKOLSKE 2022/2023. godine

Prijava/zamena/odjava kurseva u 2. semestru školske 2022/2023. godine se vrši isključivo online slanjem molbe preko hipatije od 10.02.2023. do 23.02.2023.

Napomene:

  • Student ne može da odjavi ili prijavi kurs iz 1. semestra školske 2022/2023. godine, kao ni dvosemestralne predmete
  • Student ne sme da odjavi predmet iz 2. semestra ukoliko je isti već položio u ispitnom roku jan1-ps 2023.
  • Samofinansirajućim studentima dodatne finansijske obaveze se dele po zaostalim neizmirenim ratama
  • Budžetskim studentima eventualne finansijske obaveze dospevaju 13.5.2023. godine
  • Poštuju se odluke o uslovnosti predmeta koje su važile i na upisu školske godine
  • Studentima koji su položili neki ispit iz prethodne školske godine, školarina se umanjuje proporcionalno broju položenih ESPB (nakon zaključene ocene na hipatiji poslati mail na studentska@matf.bg.ac.rs sa alas naloga)


Nažalost nije moguće ostaviti komentar.