Odeljenje za mehaniku, 25. januar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. januara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Miloš Đorić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: BLIZU KELEROVA MNOGOSTRUKOST S^3xS^3 I NjENE GEODEZIJSKE LINIJE

Apstrakt: Blizu Kelerove mnogostrukosti predstavljaju jednu od 16 klasa skoro hermitskih mnogostrukosti. Definisane su uslovom da je kovarijantni izvod skoro kompleksne strukture, u odnosu na odgovarajuću Levi Čivita koneksiju, kososimetrican. Prvi netrivijalni primeri ovakvih mnogostrukosti, koje nisu ujedno i Kelerove, postoje tek u dimenziji 6. Pored toga, šestodimenzionalne blizu Kelerove mnogostrukosti su gradivni blokovi proizvoljnih blizu Kelerovih mnogostrukosti. Jedine šestodimenzionalne blizu Kelerove mnogostrukosti koje su još i homogene su: sfera S^6, proizvod sfera S^3xS^3, kompleksni projektivni prostor CP^3 i zastava mnogostrukost F_{1,2}(C^3), pri cemu se poslednje tri mnogostrukosti posmatraju sa metrikama koje su različite od standardnih.
 
Na predavanju će biti prikazana blizu Kelerova struktura na proizvodu sfera S^3xS^3, kao i izvođenje jednačina geodezijskih linija. Poznavanje eksplicitnih parametarskih jednacina ovih krivih od velike je vaznosti za izučavanje mnogih klasa podmnogostrukosti. Ovi rezultati objavljeni su u radu:
 
M. B. Djoric, M. Djoric, M. Moruz, Geodesic lines on nearly Kahler S^3xS^3, J. Math. Anal. Appl. 466 (2018), 1099-1108.
 
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSHNažalost nije moguće ostaviti komentar.