Seminar za primenjenu matematiku, 2. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 2.11.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Sladjana Janković, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naziv predavanja: INTEROPERABILNOST SAOBRAĆAJNIH POSLOVNIH SISTEMA ZASNOVANA NA INTEGRACIJI B2B SERVISNO ORIJENTISANIH APLIKACIJA

Sadržaj: U ovom radu biće prikazani savremeni modeli, metode i tehnike koje omogućavaju da se postigne interoperabilno e-poslovanje saobraćajnih sistema. Rad će obuhvatiti proučavanje različitih tehnologija integracije aplikacija koje danas postoje, sa posebnim osvrtom na servisno orijentisane integracije. U radu će biti demonstrirana metodologija integracije B2B aplikacija bazirana na korišćenju Microsoft tehnologije adaptera i WCF servisa.

Ključne reči: Interoperabilnost, Saobraćajni poslovni sistemi, B2B integracija aplikacija, Servisno orijentisana arhitektura, Windows Communication Foundation radni okvir.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)