Odeljenje za matematiku, 2. decembar 2022.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 2. decembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. Sastanak Seminara je moguće pratiti na daljinu.

Predavač: Nenad Vesić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIKA I FIZIKA: SLIČNOSTI I RAZLIKE

Apstrakt: U ovom predavanju će biti prikazano od kog dela matematičkog razmatranja počinje fizika i kada fizičke veličine prikazane matematičkim obrascima i dobijene matematičkim rezonovanjem prestaju da budu matematičke i postaju fizičke veličine. Diferencijalna geometrija, zbog pojmova i metodologije koji se u njoj koriste, glavni je matematički deo ove prezentacije. Kosmologija, i kvantna mehanika - kao kraća napomena - delovi su fizike koje će biti moguće susresti u ovoj prezentaciji.
Predavanje je sačinjeno iz uvoda i tri dela. U uvodu su prikazani osnovni pojmovi diferencijalne geometrije koji su značajni za ovo predavanje. U prvom delu prezentacije su prikazana preslikavanja četvorodimenzionih Rimanovih prostora i invarijante nekih od njih. U drugom delu predavanja su navedene osnovne definicije fizičkih pojmova značajnih za ovo predavanje. Nakon toga, takođe u drugom delu prezentacije, dobijene su izvesne fizičke veličine ali sa jasnom naznakom matematičkog rezonovanja pri njihovom dobijanju. Treći deo predavanja je kritičkog tipa i u njemu se diskutuje o postojanju i nepostojanju matematike u fizici i, mnogo značajnije, o postojanju i nepostojanju fizike u matematici.


Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)