Seminar iz veštačke inteligencije, 30. novembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 30. novembra 2022, sa početkom u 19 časova.

Predavač: Anđelka Zečević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: TEHNIKE ISPITIVANjA KAPACITETA VELIKIH JEZIČKIH MODELA

Apstrakt:
Pojava transformer arhitektura i velikih pritreniranih jezičkih modela značajno je unapredila istraživanja u svetu obrade prirodnih jezika. Da bi se bolje razumeli kapacitet ovih modela i znanja kojima raspolažu, koriste se takozvane tehnike ispitivanja (engl. probing) koje ukazuju na lingvistička i faktoidna znanja modela, varijabilnosti u višejezičnom kontekstu, semantički potencijal i mnoge druge aspekte modela značajne za njihovu primenu ili dalja unapređivanja. U ovom predavanju biće predstavljene neke od tehnika ispitivanja jezičkih modela, kao i radni okviri i dobre prakse dizajniranja ovakvih zadataka.

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)