Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 29. novembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 29. novembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: dr Saša Milić, naučni savetnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Naslov predavanja: PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U INDUSTRIJSKOM INTERNETU STVARI

Apstrakt:
Predavanje u osnovi obuhvata primenu veštačke inteligencije u mrežnom okruženju pametnih uređaja. Predavanje je podeljeno u više sledstveno povezanih celina sa ciljem prikaza jasne slike osnovnih koncepcija interneta stvari (Internet of Things – IoT) u industrijskom okruženju (Industrial Internet of Things – IIoT) i primene algoritama mašinskog učenja (machine learning – ML) sa ciljem unapređenja procesa predikcije, klasifikacije i klasterizacije. Prikazan je vertikalni koncept obrade i analize podataka i informacija i ukratko objašnjen svaki od osnovnih koraka obrade podataka (Data Science – DS). Posebno je dat dublji osvrt na primenu teorije nejasne logike (Fuzzy logic) i neuronskih mreža (Neural networks) u algoritmima odlučivanja (Decision making algorithms). Prikazani su osnovni principi obrade podataka i upravljanja u velikim industrijskim sistemima i mesto u uloga pojedinih ML algoritama u njima.

Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXrOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)