Seminar Geometrija i primene, 24. novembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. novembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: LEVO INVARIJANTNE METRIKE NA LIJEVIM GRUPAMA (deo 1/3 - HIPERBOLIČKA GEOMETRIJA)

Apstrakt:
Malo je poznato da Hiperbolički prostor $H^n$ poseduje prirodnu strukturu Lijeve grupe. Upravo kroz taj primer pokazaćemo šta znači da je metrika na Lijevoj grupi levo invarijantna. Takođe ćemo videti kako se, do na izometriju, klasifikuju levo invarijantne metrike na datoj Lijevoj grupi.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)