KGTA seminar, 24. novembar 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. novembra 2022, u sali 301f Matematičkog instituta SANU od 12.00 do 13.15. časova.

Predavač: Luka Milićević

Naslov predavanja: KVANTITATIVNA INVERZNA TEOREMA ZA GAUERSOVE NORME U^5U^6 U PROSTORU F_2^N

Apstrakt: U ovom predavanju biće reči o dokazu kvantitativne inverzne teoreme za Gauersove norme ujednačenosti U^5 i U^6 u F_2^n. Dokaz polazi od parcijalnog rezultata iz prethodnog rada sa Timom Gauersom, koji svodi ovo inverzno pitanje na razumevanje algebarskih svojstava određenih multilinearnih formi. Veći deo dokaza o kojem ću govoriti proučava odnos između prirodnog dejstva simetričnih grupa Sym4 i Sym5 na prostore multilinearnih formi i deobnog ranga, i baziran je na algebarskoj verziji metoda regularnosti. Na kraju, reći ću nešto i o tome kako bi se dokaz mogao uopštiti i šta su dodatne prepreke u slučaju normi višeg reda.

Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78BOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)