Prof. dr Bojana Milošević i doc. dr Marija Cuparić - dobitnice Nagrade Veselina Lučića za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB za 2022.

Prema odluci Odbora Zadužbine Veselina Lučića, među dobitnicima "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2022. godini su prof. dr Bojana Milošević i doc. dr Marija Cuparić sa Katedre za verovatnoću i statistiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Bojana Milošević i doc. dr Marija Cuparić su nagrađene za naučni rad:
Marija Cuparić, Bojana Milošević, "New characterization-based exponentiality tests for randomly censored data", TEST, volume 31, pages 461–487, 2022, Springer.


Čestitamo!Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti