Otvoren poziv za prijavu za Erazmus + studentske prakse, rok 16. oktobar 2022.

Univerzitet u Beogradu je 12. septembra 2022. otvorio poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 103 Erazmus + programa mobilnosti studenata za odlazak na stučne prakse (student mobility for traineeships).

U okviru Ključne akcije 103 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) studenti UB mogu da konkurišu za realizaciju mobilnosti u okviru programa stručne prakse na partnerskim institucijama u inostranstvu ili drugim organizacijama, kako je precizirano u otvorenom pozivu na platformi MobiON.

Napomena: studenti UB zainteresovani za prakse, program neće biti u mogućnosti da realizuju u Velikoj Britaniji u okviru ovog poziva.

Prijave se vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/). Na Mobion platformi, u delu OPEN CALLS u padajućem meniju treba izabrati opciju "Outgoing student mobility for traineeship: I'm a student at Uinversity of Belgrade interested in student mobility for traineeship".

Napominjemo da, u okviru ovog poziva, mobilnost studenata može biti realizovana u periodu od 1. decembra 2022. do 15. maja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 16. oktobra 2022. godine u 23:59 časova.

Dodatne informacije o studentskim praksama, uslovima i relevantnoj konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular, dostupni su na stranicama

https://erasmusplus.rs/stipendije/erasmus-plus-studentske-razmene-i-prakse/

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing students-for-traineeshipsNažalost nije moguće ostaviti komentar.