Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 28. jun 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. juna 2022, u sali 301f sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: Jozo Dujmović, Department of Computer Science, San Francisco State University

Naslov predavanja: STEPENOVANA LOGIKA (GRADED LOGIC)

Apstrakt:
Ljudske percepcije istinitosti, značaja, pogodnosti, preference, i mnoge druge, imaju intenzitet u intervalu od najmanjeg (0) do najvećeg (1). Te percepcije su stvar stepena, pa ih nazivamo stepenovane percepcije. Stepenovana logika je kontinualna logika ljudskog rezonovanja sa stepenovanim percepcijama. Cilj stepenovane logike je da ponudi matematičke modele koji opisuju ljudsko rezonovanje u oblasti vrednovanja i odlučivanja na način koji se može eksperimentalno verifikovati. Stepenovana  logika je konsistentna generalizacija klasične Bulove (G. Boole) logike. Bulova logika funkcioniše u rogljevima jediničnog hiperkuba, a stepenovana logika funkcioniše u celom jediničnom hiperkubu. Klasične logike obično potpuno zanemaruju stepen značaja istinitosti; stepenovana logika ga eksplicitno uzima u obzir. Prvi radovi iz stepenovane logike publikovani su u Beogradu 1973. godine. Šta se dešavalo sa ovom oblasti u narednih pola veka vidi se u knjizi Jozo Dujmović, \emph{Soft Computing Evaluation Logic}, Wiley, 2018. Naš cilj je da ponudimo sažetu prezentacju ove oblasti.


Napomena: Sastanak Seminara se može pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYXOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)