Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa 30% radnog vremena, za užu naučnu oblast: Astrofizika

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta sa 30% radnog vremena, za užu naučnu oblast: Astrofizika

Na konkurs se prijavio 1 kandidat.

Kandidat: dr Ivan Milić

Naslov predavanja:"Funkcije odziva za spektralne linije u ne-LTR kao metod za dijagnostiku uslova u zvezdanim atmosferama"

Datum i vreme održavanja: 19.05.2022. godine u 18 časova, onlajn preko Webex  platforme

Detalji pristupa su:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m889c7209486b83890aad80e562c00577
Password: 2yS4StrW5cU

Članovi komisije:

1.    dr Olga Atanacković, red. prof.
2.    dr Dejan Urošević red.prof.
3.    dr Gojko Đurašević, naučni savetnik AOB

Datum objavljivanja: 09.05.2022. godineOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)