Odeljenje za matematiku, 24. decembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak 24. decembra 2021. sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: Marija Jelić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KOMPLEKSI UPARIVANjA GRAFOVA

Apstrakt:
Predavanje će biti posvećeno kompleksima uparivanja grafova. Za dati graf G, kompleks uparivanja M(G) (eng. matching complex) je simplicijalni kompleks čiji skup temena odgovara skupu ivica grafa G, a simpleksi odgovaraju skupovima ivica koje su nesusedne po parovima. O kombinatorici i topologiji ovi kompleksa najviše rezultata poznato je kada je graf G kompletan, kompletan bipartitan, put ili staza. Na predavanju će biti dat kratak pregled poznatih rezultata vezanih za ove komplekse. Zatim ćemo se fokusirati na komplekse uparivanja drveta. M. Marieti i D. Testa su pokazali da je kompleks uparivanja proizvoljnog drveta kontraktibilan ili homotopski ekvivalentan buketu sfera. Međutim, osim za puteve, brojevi i dimenzije sfera nisu poznati. Na predavanju će biti pokazano kako se za jednu klasu drveta, tzv. grafove gusenice, može odrediti tačan homotopski tip kompleksa uparivanja pomoću teorema o fibrama preslikavanja poseta (teoreme srodne tvrđenju koje je poznato pod nazivom Quillen fiber lemma), i kako ova tehnika geometrijski ilustruje interesantne kombinatorne formule koje se pojavljuju u homotopskom tipu.

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Ukoliko želite samo da pratite predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)