KGTA seminar, 25. novembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 25. novembra 2021. od 12 do 13 časova.

Predavač: Filip Jevtić

Naslov predavanja: BIEROVE SFERE MAKSIMALNE ZAPREMINE I GENERALISANI PERMUTOEDRI

Apstrakt: Bierova sfera Bier(K) = K * K, defisana kao "spoj" simplicijalnog kompleksa K i njegovog Aleksanderovog duala, je kombinatorni objekt (apstraktni simplicijalni kompleks), bez neposredne geometrijske interpretacije. Predavanje je posvećeno "skrivenoj geometriji" Bierovih sfera. Opisujemo njihove prirodne geometrijske realizacije, računamo njihove zapremine, analiziramo politopalnost i dovodimo u vezu sa generalisanim permutoedrima, hipersimpleksima i klasičnom teoremom Van Kampena-Floresa.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti