Studentski seminar, 26. novembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak 26. novembra 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Petar Ćirković, Matematički institut SANU i Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Naslov predavanja: BIFURKACIONA ANALIZA SIR EPIDEMIOLOŠKOG MODELA SA MEDICINSKIM TRETMANOM

Apstrakt: Tema ovog rada je bifurkaciona analiza nelinearnog matematičkog modela širenja zaraznih bolesti pod uslovom da postoji konstantni medicinski tretman obolelih osoba. Biće postavljen SIR epidemiološki model i istražena dinamika tog modela, sa ciljem da se objasni kako medicinski resursi, kao što su lekovi, vakcinacija,  broj bolničkih kreveta, izolacija, utiču na širenje zaraznih bolesti. Biće određen reprodukcioni broj dinamičkog modela, ispitana egzistencija položaja ravnoteže, kao i njihova lokalna i globalna stabinost. Bifurkaciona analiza matematičkog modela pokazaće da u dinamičkom sistemu može nastati više različite tipove bifurkacija: sedlo-čvor bifurkacija, podkritična i nadkritična bifurkacija, nadkritična Hopf bifurkacija i Bogdanov-Takens bifurkacija koju karatkeriše nastajanje homociklične trajektorije. Da bi se potvrdili analitički rezultati biće primenjena numerička simulacija modela,
koristeći softverski paket Wolram Mathematica.

Predavanje će se održati onlajn i link sa pristup predavanju je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Link za registraciju korisnika grupe Studentski seminar je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)