Odeljenje za matematiku, 26. novembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak 26. novembra 2021. onlajn i u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VEROVATNOSNO-EPISTEMIOLOŠKA-TEMPORALNA LOGIKA. ANALIZA KONZISTENTNOSTI BLOCKCHAIN-PROTOKOLA

Apstrakt: Prikazaćemo jednu modalnu logiku koja formalizuje verovatnosno, epistemiološko i temporalno rezonovanje. Opisaćemo njenu sintaksu i semantiku. Formulisaćemo osnovna tvrđenja o logici (jaka potpunost, odlučivost). Pokazaćemo kako se logika može iskoristiti za opisivanje distribuiranih protokola (na primeru blockchain-a) i za dokazivanje odgovarajućih osobina.

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Ukoliko želite samo da pratite predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)