Seminar Geometrija i primene, 25. novembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 25. novembra 2021. sa početkom u 17.15 časova preko Webex platforme.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: MODULI PROSTORI PSEUDO-RIMANOVIH METRIKA NA KONTANGENTNIM LIJEVIM ALGEBRAMA

Apstrakt:
Prostor metrika se naziva moduli prostor i definiše se kao prostor orbita dejstva grupe automorfizama Lijeve algebre na skupu levo invarijantnih metrika odgovarajuce Lijeve grupe. Postoje dva standardna pristupa problemu klasifikacije metrika zasnovana na moduli prostorima. Prvi je da se fiksira baza Lijeve algebre u kojoj strukturne jednacine imaju najjednostavniji oblik, a zatim da se posmatra dejstvo grupe automorfizama na skalarni proizvod. U drugom pristupu, baza se fiksira tako da skalarni proizvod u njoj ima najosnovniji oblik, dok se dopusta da Lijeve zagrade budu proizvoljne (ali da zadovoljavaju Jakobijev identitet).

Kotangentne Lijeve algebre se javljaju kao konfiguracioni prostor mehaničkih sistema i često imaju veliki skup algebarskih i geometrijskih struktura. Definišu se kao semidirektni proizvod Lijeve algebre i njenog kotangentnog prostora. Na predavanju će biti razmatrani moduli prostori pseudo-Rimanovih metrika na kotangentnim Lijevim algebrama malih dimenzija.

Link za pristup predavanju:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m21bc92c9dcdc58ae8bc4168e1b0b7a9e
Meeting number: 2402 997 3187
Meeting password: uS3YT2MZMA2Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)