Seminar iz veštačke inteligencije, 24. novembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 24. novembra 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: Prof.dr Olivera Nikolić, Una Molnar, Prof. dr Viktor Til

Naslov predavanja: PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U TOMOSINTEZI

Apstrakt: Skrining mamografija široko je prepoznata kao najefektivnija metoda za detekciju karcinoma dojke u ranom stadijumu i vodi ka smanjenju mortaliteta za 20-40%. U digitalnoj mamografiji, do propusta može doći usled preklapanja normalnog tkiva i potencijalnih lezija. Uvođenjem digitalne tomosinteze u dijagnostičku radiologiju omogućeno je dobijanje trodimenzionalnih slika dojke, čime je preklapanje tkiva znatno smanjeno, a oblik i distribucija lezija jasnije se prikazuju. Međutim, diferenciranje benignih od malignih lezija i dalje je teško u određenim slučajevima, što je uzrokovano interpretiranjem velikog broja slika dobijenih tomosintezom. Ovo može  rezultovati smanjenom dijagnostičkom tačnošću. Veštačka inteligencija – AI (artificial intelligence) je grana kompjuterskih nauka posvećenih razvijanju kompjuterskih algoritama, koji za cilj imaju oponašanje intelignetnog ljudskog ponašanja. Detekcija uz pomoć računara - CAD (Computer Aided Detection) jedna je od tehnika AI koja je pronašla primenu u dijagnostičkoj radiologiji. CAD koristi metodu prepoznavanja šablona u cilju isticanja i markiranja  suspektnih karakteristika digitalnih mamograma za njihovu dalju verifikaciju i interpretaciju od strane radiologa. U ovoj prezentaciji biće predstavljeni osnovni koncepti CAD u tomosintezi, trenutni izazovi i dalji pravci razvijanja. Poznavanje terminologije, koncepta, metoda i primene AI od značaja je za radiologe koji se bave imidžingom dojke i koji treba da prepoznaju prednosti i ograničenja novih tehnologija u cilju obezbeđivanja precizne dijagnostičke informacije.

Registraciona forma za učesće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)