Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. oktobar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 26. oktobra 2021. sa početkom u 14.15 časova.

Predavač: prof.dr Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: PREDSTAVLjANjE UDžBENIKA "FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO, ISTRAŽNE RADNjE, LjUDSKI FAKTOR I PRIMENjENI ALATI"

Apstrakt:
Nezavisno od toga što postoje mnogi akademski i stručni izvori koji opisuju primarne funkcionalne aspekte forenzičkog računovodstva ili istrage prevarnih i koruptivnih radnji, ova knjiga je prva ove vrste po svom specifičnom pristupu. Udžbenik pod nazivom „Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor i primenjeni alati“ koji daje pregled teorijskih koncepata i njihove praktične primene, a koji su organizovani u četiri dela: (1) Forenzičko računovodstvo, Revizija, Interna Kontrola, Finansijska analiza, Upravljačko računovodstvo i etika, Forenzika javnih nabavki i Statistika; (2) Istražne radnje, Poreska evazija, Veštačenje, Pranje novca i finansiranje terorizma; (3) Ljudski faktor, Forenzička fonetika, Bezbednost; (4) Primenjeni alati, Poslovni modeli, Digitalizacija, Korporativna društvena odgovornost.

Udžbenik je rezultat dugogodišnjeg rada istaknutih eksperata iz oblasti računovodstva i revizije, bezbednosti, prava, zdravstva i drugih disciplina sa višegodišnjim iskustvom, među kojima je i veći broj univerzitetskih profesora, docenata i asistenata (Fakultet organizacionih nauka, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Kriminalističko policijski univerzitet, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Ekonomski fakultet u Kragujevcu). Takođe, veliku podršku u izrade ovog udžbenika pružili su profesori i docenti iz inostranstva (Ekonomski fakultet u Banja Luci, Pravni fakultet “Iustinianus Primus,” „S. Univerzitet Ćirila i Metodija, Univerzitet Goce Delčev-Štip“). U izradi ovog udžbenika značajan doprinos su dali i profesori i predavači na strukovnim studijama (Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Blace i dr). Urednik udžbenika  je prof. dr Snežana Knežević.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće na Seminaru (diskusija, evidencija prisustva) neophodno je da se na tom linku i ulogujete (stavka "login" u gornjem desnom uglu). Ukoliko niste već registrovani to možete učiniti preko linka: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYXOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)