Seminar za geometriju i primene, 4. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. marta 2021. u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Petrović, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: MNOGOSTRUKOSTI SA NESIMETRIČNOM LINEARNOM POVEZANOŠĆU

Apstrakt:
Najpre ćemo dati pregled poznatih rezultata koji se tiču nesimetrične linearne povezanosti i odgovarajućih krivinskih tenzora. Zatim ćemo razmatrati neke specijalne mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom povezanošću, među kojima su i uopšteni Rimanovi prostori u Ajzenhartovom smislu. Izlaganje proširujemo uopštenim skoro Ermitskim i para-Ermitskim mnogostrukostima i završavamo primerima uopštenih Kelerovih i para-Kelerovih mnogostrukosti u Ajzenhartovom smislu.

Predavanje je moguće pratiti i na daljinu. Detalji pristupa:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number(access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)