Seminar za geometriju i primene, 25. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 25. februara 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Mića Stanković, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: AJZENHART- KELEROVI PROSTORI I HOLOMORFNO PROJEKTIVNA PRESLIKAVANjA

Apstrakt:
Uvodi se definicija Ajzenhart-Kelerovih prostora. Dobijene su neke interesantne relacije za pet tenzora krivine i odgovarajućih pet Ričijevih tenzora. Uvode se holomorfno projektivna preslikavanja Ajzenhart-Kelerovih prostora koja očuvavaju skoro kompleksnu strukturu. Dobijeni su neki invarijantni geometrijski objekti ovih preslikavanja tipa projektivnih parametara Tomasa i tipa Vejlovog tenzora.

Detalji pristupa:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)