Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: prof.dr Dragan Vukmirović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD

Apstrakt:
U predavanju se prikazuju osnovne definicije nauke o podacima, istorijat i pravci daljeg razvoja. Istaknute su osnovne dileme i autorsko viđenje sličnosti i razlika sa bliskim naučnim disciplinama: matematikom, statistikom, računarskim naukama i veštačkom inteligencijom. Analiziran je profil naučnika za podatke (data scientists), kao i modaliteti obrazovanja ovih stručnjaka. Na kraju, dat je niz preporuka za dalji razvoj nauke o podacima u Srbiji.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
ukoliko predavač da svoju saglasnost.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)