Seminar za geometriju i primene, 17. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. decembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17 časova.

Predavač:  Dejan Stojković, University at Buffalo, The State University of New York

Naslov predavanja: U POTRAZI ZA KOSMIČKIM CRVOTOČINAMA

Apstrakt:
Kosmičke crvotočine, iako često korišćene u naučnoj fantastici, u stvari predstavljaju egzaktna rešenja Ajnštajnoviih jednačina Pošto kosmičke crvotočine povezuju dve udaljene tačke u potpuno odvojenim prostorima, fluksovi polja mogu biti održani samo u totalitetu ova dva prostora, a ne u svakom od njih zasebno. To se može eksplicitno demonstrirati na primerima skalarnog, elektromagnetskog i gravitacionog polja. Ta činjenica može se direktno iskoristiti u astrofizičkim posmatranjima u potrazi za kosmičkim crvotočinama. Konkretno, masivni objekti koji se nalaze u orbiti crvotočine u udaljenom prostoru mogu izazvati perturbacije orbita objekata koji se nalaze u našem vidljivom svemiru. Jedan od najinteresantnijih sistema u tom pogledu je centar naše galaksije u Sagitarijusu A*. Naime, orbita zvezde S2 oko centra naše galaksije se pažljivo proučava već više od dvadeset godina. Naši proračuni pokazuju da će u skoroj budućnosti orbita zvezde S2 biti poznata sa dovoljnom preciznošću da bi se postojanje crvotočine u centru naše galakcije odbacilo ili potvrdilo pod određenim uslovima.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:

Meeting number (access code): 174 035 5391
Meeting password: tmHGy6bA4U6Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)