Seminar za Geometriju i primene, 19. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 19. novembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Đorđe Kocić

Naslov predavanja: LAGRANŽEV SLUČAJ ROTACIJE TRI TELA

Apstrakt: Kruto telo je sistem materijalnih tačaka takvih da je rastojanje između svake dve tačke konstantno. Posmatraćemo kruto telo fiksirano u tački O i na koje deluje gravitaciona sila mg. Problem kretanja ovakvog krutog tela još uvek nije rešen u opštem slučaju. Specijalan slučaj kojim ćemo se baviti (i u kome je ovaj problem kompletno rešen) je slučaj simetričnog tela.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:
Meeting number (access code): 174 483 0618
Meeting password: 4JPfwtJM9J7Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)