Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Marija Bogićević Sretenović, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL OSETLjIVOSTI PERFORMANSI BIOMETRIJSKIH SISTEMA U PROCESU AKVIZICIJE OTISKA

Apstrakt:
Savremeno društvo je inovativno i prati razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, ali isto tako nameće i velike promene u ljudskoj svakodnevnici. Digitalna transformacija podrazumeva premeštanje velikog dela ljudskih aktivnosti u digitalnu sferu, gde se kao poseban problem javlja verodostojnost identiteta. Biometrija danas ima veliku primenu u različitim delatnostima, jer je savremeno poslovno okruženje nametnulo utvrđivanje identiteta individue kao svakodnevnu potrebu. Otisak prsta je najstarija biometrijska metoda za autentifikaciju individue, a zahvaljujući trajnosti i jedinstvenosti, ujedno i najzastupljenija u odnosu na sve ostale biometrijske modalitete. Biće prikazani ključni postulati i koncepti biometrijskih sistema, sa posebnim akcentom na proces akvizicije otiska prsta. Glavna i osnovna pretpostavka jeste da je postupak akvizicije, u kombinaciji sa uslovima u kojima se sprovodi, izuzetno važan faktor za uspešnost rada biometrijskog sistema u celini. Ideja je da se može kreirati model koji će omogućiti upravljanje identifikovanim parametrima u postupku akvizicije i na taj način podići opšti kvalitet akviziranog uzorka.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je 10 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5DcOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)