Odeljenje za matematiku, 23. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 23. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Jelena Ivanović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SUME MINKOVSKOG U SLUŽBI TRUNKIRANjA

Apstrakt:
Sumiranje Minkovskog je jedna od najelementarnijih operacija nad skupovima tačaka, pa time i nad politopima kao konveksnim omotačima svojih temena. Međutim, i pored njene jednostavnosti, rezultat joj je intuitivno vrlo nepredvidiv, naročito u opštem slučaju sabiranja više politopa različitih dimenzija sa velikim brojem temena. Uz pomoć ove operacije definisane su poznate familije zonotopa i nestoedara, ali do sada nema rezultata koji definiše vezu između ove operacije i operacije trunkiranja politopa u datoj strani. Naime, postavlja se pitanje koji politop treba sabrati sa zadatim proizvoljnim politopom, ne bi li njihov zbir bio trunkacija zadatog politopa u zadatoj strani, do na kombinatornu (normalnu) ekvivalenciju. Na predavanju ćemo odgovoriti na ovo pitanje i ilustrovati direktnu primenu ovog rezultata u generisanju familije prostih politopa proširenog intervala nestoedara, to jest geometrijskoj realizaciji simplicijalnih kompleksa sačinjenih od višestruko ugnježđenih skupova.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)