Odeljenje za mehaniku, 21. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Srđan Petrović, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Naslov predavanja: SINGULARITETI U KLASIČNOJ DINAMICI ČESTICA U OGRANIČENIM SIMETRIČNIM POTENCIJALIMA – EFEKAT DUGINOG JONSKOG KANALISANjA U KRISTALIMA I NANOCEVIMA

Apstrakt: Efektom duginog kanalisanja se sistematski zadnjih oko 30 godina bavi grupa u Laboratoriji za fiziku Instituta za nuklearne nauke "Vinča". Kao rezultat, nedavno je objavljena i samostalna obimna naučna monografija kod poznatog izdavača Springer-Nature [1]. Zasnovana je teorija duginog kanalisanja jona u kristalima i nanocevima [2], kao generalizacija modela, kada je prvi put predloženo postojanje duga u vrlo tankim kristalima [3]. Treba istaći da su nedavno  dati i značajni doprinosi u objašnjenju duginog kanalisanja kvantnih čestica [4, 5]. Ovo izlaganje će biti posvećeno klasičnom slučaju i akcenat će biti na  matematičkoj problematici koja je prisutna u navedenom fizičkom efektu. Radi se o singularitetima u klasičnoj dinamici u ograničenim simetričnim potencijalima. Ovaj matematički aspekt nije sistematski izučavan u slučaju duginog kanalisanja i pokušaću da formulišem probleme koji bi u tom  kontekstu bili interesantni.


[1] N. Nešković, S. Petrović, and M. Ćosić, Rainbows in Channeling of Charged Particles in Crystals and Nanotubes (Springer Nature, Cham, 2017).
[2] S. Petrović, L. Miletić, and N. Nešković, Theory of rainbows in thin crystals: The explanation of ion channeling applied to Ne10+ ions transmitted through a <100> Si thin crystal, Physical Review B   61, 184
(2000).
[3] N. Nešković, Rainbow effect in ion channeling, Physical Review B 33, 6030 (1986).
[4] S. Petrović, M. Ćosić, and N. Nešković, Quantum rainbow channeling of positrons in very short carbon nanotubes, Physical Review A 88, pp. 012902/1 - 012902/11 (2013).
[5] M. Ćosić, S. Petrović and S. Bellucci, Coordinated self-interference of wave packets: A new route towards classicality for structurally stable systems, Scientific Reports (accepted for publication).

Napomena: Detalji predavanja mogu se naći na stranici
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mechcoll.oct2020.php

Ukoliko predavač da svoju saglasnost, snimljeno predavanje može se pogledati putem linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sL2JyyLQwBsoyKaZS.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)