Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 20. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 20. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Bisera Andrić Gušavac, Laboratorija za operaciona istraživanja “Jovan Petrić”, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: OPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Apstrakt: Predmet prikazanog istraživanja je tretiranje poljoprivrednog zemljišta, a proučavani problem predstavlja specijalnu varijantu problema rutiranja vozila sa više depoa i sastoji se u određivanju optimalnih ruta za dati broj aviona koji se koriste za tretiranje isparcelisanog poljoprivrednog zemljišta hemikalijama. Kompleksnost problema i nemogućnost egzaktnog rešavanja primera većih dimenzija uslovili su formulisanje specijalne heuristike čijom primenom se dobijaju se planovi obrade - odnosno skup ruta kojima će avion obraditi sve parcele na jednom poljoprivrednom zemljištu. DEA metoda primenjena je za određivanje relativno efikasnih planova i u okviru jednog efikasnog plana obrade određene su relativno efikasne rute. Predloženi pristupi su testirani na primerima različitih dimenzija i pokazalo se da se primenom DEA metode može oceniti efikasnost i izabrati planovi obrade i rute koje će se koristiti za tretiranje poljoprivrednog zemljišta.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je 10 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5DcOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)